สาขาของเรา

AIS เซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 20.00 น.

โทร. 098 591 5991

AIS โลตัส สมุทรสงคราม

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 081 196 3111

AIS Telewiz บิ๊กซี สมุทรสงคราม

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 086 128 8002

AIS บิ๊กซี นครปฐม

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 081 944 4401

AIS โลตัส นครปฐม

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 081 941 1221

AIS บิ๊กซี อ้อมใหญ่

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 081 378 1993

AIS โลตัส ศาลายา

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 085 289 9449

AIS โลตัส กำแพงแสน

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 085 289 9229

AIS Telewiz โลตัส บางเลน

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 098 469 9226

AIS Telewiz อาคารพาณิชย์ องค์พระปฐมเจดีย์

เปิดบริการ จ-ส หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.

โทร. 081 378 5591

AIS Telewiz อาคารพาณิชย์ อ.ดอนตูม

เปิดบริการ จ-ส หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.

โทร. 092 256 4116

AIS โรบินสัน ราชบุรี

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 082 296 8000

AIS บิ๊กซี ราชบุรี

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 081 378 1319

AIS โลตัส บ้านโป่ง

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 087 159 0444

AIS อาคารพาณิชย์ โพธาราม

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 09.00 - 18.30 น.

โทร. 092 494 4224

AIS Telewiz โลตัส ราชบุรี

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 098 949 2994

AIS Telewiz อาคารพาณิชย์ อ.ปากท่อ

เปิดบริการ จ-ส หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.

โทร. 098 469 9225

AIS Telewiz อาคารพาณิชย์ อ.จอมบึง

เปิดบริการ จ-ส หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.

โทร. 098 469 9866

AIS โรบินสัน กาญจนบุรี

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 081 378 3314, 086 163 5753

AIS บิ๊กซี กาญจนบุรี

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 086 128 8101

AIS Telewiz บิ๊กซีมาร์เก็ต ท่าเรือ

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 081 995 4955

AIS Telewiz โลตัส บ่อพลอย

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.

โทร. 098 959 9844

AIS Telewiz อาคารพาณิชย์ กนกกาญจน์

เปิดบริการ จ-ส หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น.

โทร. 081 378 3314

AIS Telewiz อาคารพาณิชย์ ทองผาภูมิ

เปิดบริการ จ-ศ หยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ 08.00 - 17.00 น.

โทร. 064 934 9244

AIS ท๊อปส์พลาซ่า สิงห์บุรี

เปิดบริการทุกวัน

เวลาทำการ 10.00 - 19.00 น.

โทร. 098 825 1625