covid policy

โปรแกรมขยายเวลาเปลี่ยนเครื่องและซ่อมเครื่อง


โปรแกรมเปลี่ยนหน้าจอสำหรับ Apple Watch Series 2 และ Series 3 รุ่นอะลูมิเนียม

30 สิงหาคม 2562


โปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว

20 มิถุนายน 2562


โปรแกรมการให้บริการคีย์บอร์ดสำหรับ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro

21 พฤษภาคม 2562


โปรแกรมการให้บริการแบ็คไลท์จอแสดงผลสำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว

21 พฤษภาคม 2562


โปรแกรมการให้บริการโซลิดสเตทไดรฟ์ของ MacBook Pro 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

9 พฤศจิกายน 2561


โปรแกรมการเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผล iPhone X สำหรับปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวระบบสัมผัส

9 พฤศจิกายน 2561


โปรแกรมเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

20 เมษายน 2561


โปรแกรม iPhone 6s สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด

20 พฤศจิกายน 2559


โปรแกรมซ่อมแซมจอภาพ Multi-Touch สำหรับ iPhone 6 Plus

17 พฤศจิกายน 2559


โปรแกรมแลกเปลี่ยนอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC ของ Apple

28 มกราคม 2559


โปรแกรมการเปลี่ยนกล้อง iSight สำหรับ iPhone 6 Plus

21 สิงหาคม 2558


โปรแกรมขยายเวลาเปลี่ยนเครื่องและซ่อมเครื่อง


โปรแกรมเปลี่ยนหน้าจอสำหรับ Apple Watch Series 2 และ Series 3 รุ่นอะลูมิเนียม

30 สิงหาคม 2562


โปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว

20 มิถุนายน 2562


โปรแกรมการให้บริการคีย์บอร์ดสำหรับ MacBook, MacBook Air และ MacBook Pro

21 พฤษภาคม 2562


โปรแกรมการให้บริการแบ็คไลท์จอแสดงผลสำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว

21 พฤษภาคม 2562


โปรแกรมการให้บริการโซลิดสเตทไดรฟ์ของ MacBook Pro 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

9 พฤศจิกายน 2561


โปรแกรมการเปลี่ยนโมดูลจอแสดงผล iPhone X สำหรับปัญหาเกี่ยวกับพื้นผิวระบบสัมผัส

9 พฤศจิกายน 2561


โปรแกรมเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว (ไม่มี Touch Bar)

20 เมษายน 2561


โปรแกรม iPhone 6s สำหรับปัญหาเกี่ยวกับการปิดเครื่องโดยไม่คาดคิด

20 พฤศจิกายน 2559


โปรแกรมซ่อมแซมจอภาพ Multi-Touch สำหรับ iPhone 6 Plus

17 พฤศจิกายน 2559


โปรแกรมแลกเปลี่ยนอะแดปเตอร์ปลั๊กเสียบผนัง AC ของ Apple

28 มกราคม 2559


โปรแกรมการเปลี่ยนกล้อง iSight สำหรับ iPhone 6 Plus

21 สิงหาคม 2558