โปรแกรมเปลี่ยนและซ่อมเครื่อง

เปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรี ! เฉพาะ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว (ก.ย 2015 - ก.พ 2017)

ด้วยทาง Apple คำนึงถึงผู้ใช้ผลิตภัณท์ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว ที่วางจำหน่ายช่วงเดือนกันยายน ปี 2015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017 เกี่ยวกับแบตเตอรี่รุ่นดังกล่าวบางเครื่องอาจเกิดภาวะร้อนจนเกินไป และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ ทางศูนย์บริการ iServe ได้คำนึงถึงสำคัญความปลอดภัยของลูกค้า หากลูกค้ามีสินค้าดังกล่าวสามารถเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถเช็กว่าเครื่องของท่านเข้าเกณฑ์หรือไม่ ง่ายๆ ตามรายละเอียดนี้


เปลี่ยนแบตเตอรี่ฟรี ! เฉพาะ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว (ก.ย 2015 - ก.พ 2017)

ด้วยทาง Apple คำนึงถึงผู้ใช้ผลิตภัณท์ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว ที่วางจำหน่ายช่วงเดือนกันยายน ปี 2015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2017 เกี่ยวกับแบตเตอรี่รุ่นดังกล่าวบางเครื่องอาจเกิดภาวะร้อนจนเกินไป และเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ ทางศูนย์บริการ iServe ได้คำนึงถึงสำคัญความปลอดภัยของลูกค้า หากลูกค้ามีสินค้าดังกล่าวสามารถเข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สามารถเช็กว่าเครื่องของท่านเข้าเกณฑ์หรือไม่ ง่ายๆ ตามรายละเอียดนี้