KAITERRA

เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศ KAITERRA Laser Egg+Chemical [VOC]

Available มีสินค้า
SKU
6971477310036
ราคา : ฿4,299
Document

เปลี่ยนการควบคุมสภาพอากาศให้เป็นเรื่องง่าย

เครื่องวัดสภาพอากาศที่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำและโด่งดังที่สุดในโลก

ภายในเครื่องเดียว ช่วยป้องกันมลภาวะรอบตัวคุณ

ในทุกๆวัน คนเราหายใจ 23,000 ครั้ง อากาศที่เราสูดเข้าไปมีผลต่อสุขภ่พ การนอนหลับ และการใช้ชีวิตประจำวัน

ด้วย laser Egg 2+ จะบอกคุณได้อย่างแม่นยำว่าอากาศมีมลภาวะมากแค่ไหน

เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอากาศในอนาคตอย่างยั่งยืน


ค้นหามลพิษทางอากาศภายในบ้าน

สามารถวัด TVOC ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย พบได้ง่ายและใกล้ตัว ได้แก่ตามบ้าน ตึกและงานไม้ที่ถูกทำขึ้นรูปให้เหมือนไม้จากธรรมชาติ สีทาบ้าน

metal–oxide–semiconductor ภายใน Laser Egg 2+ ถูกใช้เพื่อวัดระดับ TVOC และเช็คฝุ่นละอองที่มองไม่เห็นภายในบ้านของคุณ


แม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

Laser Egg 2+ ใช้แสงเลเซอร์ในการตรวจสอบอนุภาคทางอากาศ เมื่ออากาศผ่านเข้ามา จะสามารถคำนวณความหนาแน่นของ PM2.5 ด้วยเหตุนี้จึงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคำนวณและความแม่นยำในการอ่านทุกๆ 0.1 วินาที

เพราะว่าเราจริงจังกับสภาพอากาศ Laser Egg จึงถูกออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าบ้านของคุณสะอาด สามารถสังเกตได้จากกราฟคำนวณระหว่างความหนาแน่่่นและค่า AQI และค่ามาตรฐานของ US Embassy ที่ Beijing ซึ่งต่างกันไม่เกิน 10%


เช็คง่ายเพียงแค่เปิดหน้าจอ

Laser Egg 2+ สามารถแสดงผลสภาพอากาศภายในบ้านร่วมกับ Overall Index ซึ่งพัฒนาระบบโดย Kaiterra โดยจะโชว์ให้เห็นทั้ง PM2.5 และ TVOC

ดีไซน์เพื่อให้ง่ายต่อการเปิดอ่านและตรวจสอบสภาพอากาศ

สามารถเลือกมาตรฐาน national AQI standards ตามแต่ละประเทศในการคำนวณค่า PM2.5 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แอพ Kaiterra สำหรับเลือกมาตรฐานได้อีกด้วย


การทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะที่บ้านหรือข้างนอก จับคู่ Laser Egg กับแอพ Kaiterra เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ตรวจสอบสภาพอากาศของบ้านเพียงแค่ปลายนิ้วผ่านแอพ

เช็คประวัติไม่ว่าจะเป็นนาที ชั่วโมงหรือวัน และช่วยในการตัดสินใจในการพัฒนาบ้านของคุณให้ดียิ่งขึ้น


อัจฉริยะกว่าเดิม สะอาดมากขึ้น

Laser Egg 2+ รอบรับเทคโนโลยี Apple HomeKit technology รวมถึง

IFTTT เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณอื่นๆภายในบ้าน

ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อมีฝุ่นละออง

หรือให้เครื่องทำความชื้นช่วยเมื่ออากาศแห้ง การเชื่อมต่อระบบเพื่อรักษาคุณภาพอากาศของบ้านให้สูงตลอดเวลา


“Siri, what is the air quality?”

ใช้ Siri ผ่าน iPhone, iPad, หรือ iPod เพื่อเช็คสภาพอากาศภายในบ้านของคุณ

เปลี่ยนการควบคุมสภาพอากาศให้เป็นเรื่องง่าย

เครื่องวัดสภาพอากาศที่สามารถวัดได้อย่างแม่นยำและโด่งดังที่สุดในโลก

ภายในเครื่องเดียว ช่วยป้องกันมลภาวะรอบตัวคุณ

ในทุกๆวัน คนเราหายใจ 23,000 ครั้ง อากาศที่เราสูดเข้าไปมีผลต่อสุขภ่พ การนอนหลับ และการใช้ชีวิตประจำวัน

ด้วย laser Egg 2+ จะบอกคุณได้อย่างแม่นยำว่าอากาศมีมลภาวะมากแค่ไหน เพื่อการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางอากาศในอนาคตอย่างยั่งยืน


ค้นหามลพิษทางอากาศภายในบ้าน

สามารถวัด TVOC ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ระเหยง่าย พบได้ง่ายและใกล้ตัว ได้แก่ตามบ้าน ตึกและงานไม้ที่ถูกทำขึ้นรูปให้เหมือนไม้จากธรรมชาติ สีทาบ้าน

metal–oxide–semiconductor ภายใน Laser Egg 2+ ถูกใช้เพื่อวัดระดับ TVOC และเช็คฝุ่นละอองที่มองไม่เห็นภายในบ้านของคุณ


แม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

Laser Egg 2+ ใช้แสงเลเซอร์ในการตรวจสอบอนุภาคทางอากาศ เมื่ออากาศผ่านเข้ามา จะสามารถคำนวณความหนาแน่นของ PM2.5 ด้วยเหตุนี้จึงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการคำนวณและความแม่นยำในการอ่านทุกๆ 0.1 วินาที

เพราะว่าเราจริงจังกับสภาพอากาศ Laser Egg จึงถูกออกแบบมาอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าบ้านของคุณสะอาด สามารถสังเกตได้จากกราฟคำนวณระหว่างความหนาแน่่่นและค่า AQI และค่ามาตรฐานของ US Embassy ที่ Beijing ซึ่งต่างกันไม่เกิน 10%


เช็คง่ายเพียงแค่เปิดหน้าจอ

Laser Egg 2+ สามารถแสดงผลสภาพอากาศภายในบ้านร่วมกับ Overall Index ซึ่งพัฒนาระบบโดย Kaiterra โดยจะโชว์ให้เห็นทั้ง P2.5 และ TVOC

ดีไซน์เพื่อให้ง่ายต่อการเปิดอ่านและตรวจสอบสภาพอากาศ

สามารถเลือกมาตรฐาน national AQI standards ตามแต่ละประเทศในการคำนวณค่า PM2.5 นอกจากนี้ยังสามารถใช้แอพ Kaiterra สำหรับเลือกมาตรฐานได้อีกด้วย


การทำงานที่ดียิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะที่บ้านหรือข้างนอก จับคู่ Laser Egg กับแอพ Kaiterra เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ตรวจสอบสภาพอากาศของบ้านเพียงแค่ปลายนิ้วผ่านแอพ

เช็คประวัติไม่ว่าจะเป็นนาที ชั่วโมงหรือวัน และช่วยในการตัดสินใจในการพัฒนาบ้านของคุณให้ดียิ่งขึ้น


อัจฉริยะกว่าเดิม สะอาดมากขึ้น

Laser Egg 2+ รอบรับเทคโนโลยี Apple HomeKit technology รวมถึง IFTTT เพื่อความปลอดภัยและสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณอื่นๆภายในบ้าน

ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะต้องเปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อมีฝุ่นละออง

หรือให้เครื่องทำความชื้นช่วยเมื่ออากาศแห้ง การเชื่อมต่อระบบเพื่อรักษาคุณภาพอากาศของบ้านให้สูงตลอดเวลา


“Siri, what is the air quality?”

ใช้ Siri ผ่าน iPhone, iPad, หรือ iPod เพื่อเช็คสภาพอากาศภายในบ้านของคุณ

รายละเอียดสินค้า :
ยี่ห้อ KAITERRA
Features

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัจฉริยะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก พร้อมการตรวจจับ PM2.5 และ TVOC ที่มีความแม่นยำสูง

ครบเครื่องในเครื่องเดียว ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องอากาศของคุณ

ทุกๆ วัน เราหายใจเข้ามากกว่า 23,000 ครั้ง อากาศที่เราหายใจเข้าไปส่งผลต่อสุขภาพ การนอน และประสิทธิภาพการทำงานของเรา Laser Egg 2+ จะบอกคุณทันทีและแม่นยำถึงสิ่งที่อยู่ในอากาศ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับสภาพแวดล้อมของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ค้นหามลพิษในบ้านของคุณ

VOCs ที่เป็นอันตราย (สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย) คือสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่พบได้ทั่วไปในบ้าน ในวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง รวมทั้งสี ไม้ และพาร์ติเคิลบอร์ด

สารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ใน Laser Egg 2+ ใช้เพื่อวัดระดับ TVOC และติดตามมลพิษที่มองไม่เห็นในบ้านของคุณ

การตรวจจับที่แม่นยำ รวดเร็ว และเชื่อถือได้

Laser Egg 2+ ใช้การกระเจิงของแสงด้วยเลเซอร์เพื่อนับอนุภาคในอากาศทีละชิ้นเมื่อเข้าไปในอุปกรณ์ และคำนวณความเข้มข้นของ PM2.5 ตามการวัดเหล่านี้ ซึ่งช่วยให้ทำการวัดได้รวดเร็วมาก โดยมีการอ่านค่าความแม่นยำสูงทุกๆ 0.1 วินาที

นอกจากการตรวจวัดส่วนบุคคลแล้ว Laser Egg 2+ ยังสามารถแสดงคุณภาพอากาศในบ้านของคุณด้วยดัชนีโดยรวม ซึ่ง Kaiterra พัฒนาขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์เพื่อรวมการอ่านค่า PM2.5 และความเข้มข้นของ TVOC

สร้างขึ้นเพื่อให้อ่านคุณภาพอากาศได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในจอแสดงผลที่อ่านง่ายเพียงจอเดียว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีโดยรวมที่นี่

ดัชนีโดยรวมสามารถรวมมาตรฐาน AQI ของประเทศจากหลากหลายประเทศในการคำนวณ PM2.5 คุณสามารถใช้แอป Kaiterra เพื่อเลือกมาตรฐานที่จะใช้ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือระหว่างเดินทาง เพียงจับคู่ Laser Egg ของคุณกับแอป Kaiterra เพื่อความสะดวกและการควบคุมที่มากขึ้น ดูการอ่านค่าคุณภาพอากาศภายในบ้านและท้องถิ่นด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว

ดูกราฟย้อนหลังแบบนาที ชั่วโมง หรือวัน และตัดสินใจอย่างชาญฉลาดสำหรับบ้านของคุณได้ตลอด

Laser Egg 2+ รองรับเทคโนโลยี Apple HomeKit และเร็วๆ นี้ IFTTT จะทำงานกับเครื่องใช้ในบ้านของคุณได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น ไม่ต้องกังวลว่าจะเปิดเครื่องฟอกอากาศเมื่อใดหากมลพิษทางอากาศพุ่งสูงขึ้น หรือปล่อยให้เครื่องทำความชื้นของคุณเข้าควบคุมหากอากาศแห้งเกินไป ระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันเพื่อบ้านที่ได้รับการคุ้มครองและความอุ่นใจ

Technical Specifications

วัสดุ : พลาสติก ABS

การเชื่อมต่อ : Wi-Fi (2.4Ghz)

หน้าจอ : LCD สี 2.6” แบบเต็ม

แบตเตอรี่ : 2200mAh ลิเธียม

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ : ~8 ชั่วโมง

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : DC-5V

กระแสไฟเข้า : 1A

หลักการวัด : Laser-based light scattering (mie)

ขนาดอนุภาคที่วัดได้ : 0.3µm – 10µm

AQI (สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน) : 1-500

ความเข้มข้น PM2.5 : 1-999µg/m³

จำนวนอนุภาค : 0-65536 อนุภาค / 0.1L

ความแม่นยำ : ±10% (<30μg/m³:±3μg/m³)

เวลาตอบสนอง : 10-100ms

ขนาด : 106*88mm

น้ำหนัก : 285g

การปฏิบัติตามมาตรฐาน : Q/CYDSH 002-2015

อุณหภูมิในการทำงาน : 0℃-45℃

ระบบที่รองรับ : iOS9.0+;Android4.4+

ภายในกล่อง

LaserEgg+ เครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศเคมี

สายชาร์จ USB 1.5 ม.

คู่มือ

การรับประกัน

1 ปี

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account