ช่องทางการเคลมสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งเคลมสินค้า ได้ 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่หนึ่ง

ส่งเคลมสินค้าด้วยตนเองเพียงลูกค้านำสินค้าพร้อมเอกสารใบกำกับภาษี ไปยังร้านในเครือบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) ดังนี้

 1. สินค้าแบรนด์ แอปเปิ้ล (Apple) ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ที่ ศูนย์บริการซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก Apple (Authorised Apple Service Provider) ในเครือบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) 4 สาขา ดังนี้
 2. ส่งเคลมได้ที่ร้าน iStudio by copperwired, iBeat by copperwired หรือ Ai_ ดูรายละเอียดร้านค้า

ช่องทางที่สอง

ส่งเคลมทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการแจ้งเคลมผ่านช่องทางนี้ มีดังนี้

 1. กรอกฟอร์มเคลมสินค้า คลิก
 2. CPW ตอบกลับพร้อมส่งเอกสารเคลม
 3. ลูกค้าส่งสินค้าพร้อมเอกสารทาง EMS พร้อมแจ้งเลขพัสดุ

  บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) แผนกเคลม
  เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201-202
  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพฯ 10110

 4. Claim ทำการส่งสินค้าให้ใหม่

การคืนสินค้า

เงื่อนไขการส่งคืน

สาเหตุของการขอคืนสินค้า บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ สินค้าสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ บรรจุภัณฑ์ สภาพสมบูรณ์ มี Barcode บริษัท Copperwired
สินค้ามีปัญหาจากการผลิต
ไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ
สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อในเว็บ
สินค้าเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนใจ

สาเหตุการขอคืนสินค้า (1) :

เงื่อนไขการส่งคืน :

 1. สินค้าสภาพสมบูรณ์
 2. อุปกรณ์ครบ
 3. บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์
 4. มี Barcode บริษัท Copperwired

สาเหตุการขอคืนสินค้า (2) :

เงื่อนไขการส่งคืน :

 1. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ
 2. สินค้าสภาพสมบูรณ์
 3. อุปกรณ์ครบ
 4. บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์
 5. มี Barcode บริษัท Copperwired

หมายเหตุ

 1. กรณีเปลี่ยนใจการสั่งซื้อเมื่อทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งยกเลิกได้กรณีสถานะการสั่งซื้อเป็น Processing และทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียม การคืนที่ 3% ของมูลค่าสินค้า
 2. กรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ สามารถส่งคืนได้ตามการพิจารณาของทางบริษัทและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวน 15% ของมูลค่าสินค้า
  *ยกเว้นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple ไม่สามารถคืนสินค้าในกรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าแล้วทุกกรณี
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับบุคคลตามข้อมูลชื่อบนในเสร็จเท่านั้น

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. ส่ง e-mail แจ้งมาทาง cs@copperwired.co.th
 2. เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงกลับมาที่

  บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน)
  เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201-202 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารประกอบการขอคืนสินค้า

 1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (Receipt)
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทโอนเงินค่าสินค้าคืน
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง