เตรียมพื้นที่ให้พอสำหรับทุกอย่าง

พื้นที่จัดเก็บที่คุณต้องการนั้นขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน iPad ของคุณ ยิ่งคุณมีพื้นที่มาก คุณก็สามารถเก็บแอพ เพลง ภาพยนตร์ และหนังสือได้เยอะขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้คุณสร้างและเก็บรูปภาพ วิดีโอ ภาพประกอบ และอีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็อาจจะเพิ่มคอนเทนต์ลงใน iPad ของคุณมากขึ้นเรื่อยๆ คุณจึงควรคิดเผื่อถึงพื้นที่จัดเก็บที่คุณต้องการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงด้วย


พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมีหน่วยวัดเป็นกิกะไบต์ (GB) และและเทราไบต์ (TB)

หมายเหตุ: พื้นที่ว่างจะน้อยกว่าที่กำหนดและอาจแตกต่างกันไปอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ การตั้งค่า และรุ่นของ iPad, 1GB = 1 พันล้านไบต์ และ 1TB = 1 ล้านล้านไบต์ ความจุจริงจะน้อยกว่าที่กำหนด