เตรียมพื้นที่ให้พอสำหรับทุกอย่าง

ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่คุณต้องใช้นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้งาน iPad อย่างไรบ้าง การมีพื้นที่มากขึ้นก็หมายความว่าคุณจะเก็บแอป เพลง ภาพยนตร์ และหนังสือได้มากขึ้นตามไปด้วย และพื้นที่ที่มากขึ้นยังช่วยให้คุณเก็บไฟล์ภาพถ่ายแบบ RAW, วิดีโอ 4K, การเรนเดอร์แบบ 3D, ภาพประกอบ และไฟล์ขนาดใหญ่อีกมากมายไว้บนอุปกรณ์ได้

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปคุณก็อาจจะเพิ่มคอนเทนต์ลงใน iPad ของคุณมากขึ้นเรื่อยๆ คุณจึงควรคิดเผื่อถึงพื้นที่จัดเก็บที่คุณต้องการซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงด้วย

รุ่นที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 256GB และ 512GB มาพร้อมกับชิป M4 (CPU แบบ 9-core, GPU แบบ 10-core และหน่วยความจำขนาด 8GB)

รุ่นที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1TB และ 2TB มาพร้อมกับชิป M4 (CPU แบบ 10-core, GPU แบบ 10-core และหน่วยความจำขนาด 16GB)


พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมีหน่วยวัดเป็นกิกะไบต์ (GB) และและเทราไบต์ (TB)

หมายเหตุ: พื้นที่ว่างจะน้อยกว่าที่กำหนดและอาจแตกต่างกันไปอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ความจุพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ การตั้งค่า และรุ่นของ iPad, 1GB = 1 พันล้านไบต์ และ 1TB = 1 ล้านล้านไบต์ ความจุจริงจะน้อยกว่าที่กำหนด