พื้นที่จัดเก็บ

MacBook Air รุ่นนี้มาพร้อมกับตัวจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD ความจุ 256GB และ 512GB

หมายเหตุ: ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงตัวจัดเก็บข้อมูลของ MacBook Air ได้ ดังนั้นหากคาดว่าจะต้องใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากขึ้นในอนาคต แนะนำให้เลือกความจุ 512GB