SPHERO

Bolt

Available สินค้าหมด
SKU
817961022619
ราคา : ฿4,990
รายละเอียดสินค้า :
ยี่ห้อ SPHERO
Features

การเรียนรู้ในปัจจุบันสามารถทำได้หลากหลายวิธี รวมทั้งเห็นภาพได้

ชัดเจนซึ่งมีผลต่อความเข้าใจในการเรียนรู้เรื่องนั้นๆได้มากขึ้น แต่เดิมการ

เรียนรู้อาจจะจำกัดอยู่ที่แค่การอ่านตัวอักษรหรือดูภาพนิ่งเพียงอย่างเดียว

แต่ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่เป็นทางเลือกในการเสริมสร้างการเรียนรู้ต่างๆ

อยู่มากมาย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ผู้ปกครองต้องการเสริมสร้างทักษะใน

ด้านต่างๆ การเรียนรู้บางเรื่องอาจจะต้องใช้ความเข้าใจและทำให้เห็น

ภาพได้ยาก เช่น ทักษะการควบคุมอุปกรณ์ ความรู้ทางด้านการคำนวณ

หรือความรู้ทางด้านหุ่นยนต์ แต่มีอุปกรณ์ที่รองรับการเรียนรู้เหล่านี้ได้ซึ่ง

มาในรูปแบบของหุ่นยนต์บังคับผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน นั่นคือ

Sphero Bolt

Sphero Bolt มีโหมดการทำงานทั้งหมด 7 รูปแบบดังนี้

Off Mode (โหมดปิดการทำงาน) : เป็นโหมดที่ Sphero Bolt จะยังไม่

สามารถใช้งานได้จนกว่าจะเปลี่ยนไปเป็น Sleep Mode (โหมดพักการใช้

งาน) โดยการวางบนแท่นชาร์จ ถ้าไม่มีการใช้งาน Sphero Bolt เป็นเวลา

สี่สัปดาห์ขึ้นไป ควรให้อุปกรณ์อยู่ในโหมดปิดการทำงาน สามารถทำได้

สองวิธีคือ 1) เชื่อมต่อกับ Sphero Edu App เลือกชื่อ Sphero Bolt ที่

เชื่อมต่ออยู่และเลือกคำสั่ง Turn Robot Off 2) วาง Sphero Bolt บนแท่น

ชาร์จ จากนั้นกดปุ่มที่ด้านข้างของแท่นชาร์จค้างไว้พร้อมทั้งนำ Sphero

Bolt ออกจากแท่นชาร์จ (*ถ้าอุปกรณ์เข้าโหมดปิดการทำงานแล้วจะไม่มี

ชื่อของอุปกรณ์ให้เชื่อมต่อในแอพพลิเคชั่น)

Sleep Mode (โหมดพักการใช้งาน) : หลังจากที่วาง Sphero Bolt ลงบน

แท่นชาร์จ อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดนี้ และสามารถเชื่อมต่อผ่านแอพพลิเคชั่น

ได้ผ่านสัญญาณ Bluetooth

Cradle Removal Mode (โหมดการนำออกจากแท่นชาร์จ) : เมื่อนำ

Sphero Bolt ออกจากแท่นชาร์จ จะมีโลโก้ของ Sphero, ระดับของ

แบตเตอรี่ และชื่อของอุปกรณ์แสดงขึ้นบนแผงไฟ LED ที่ Sphero Bolt

Play Mode (โหมดการใช้งาน) : เป็นโหมดการใช้งานหลักเมื่ออุปกรณ์

เชื่อมต่อกับ Sphero Play App หรือ Sphero Edu App เมื่ออยู่ในโหมดนี้

แผงไฟ LED จะแสดงผลตามที่ได้ตั้งค่าไว้หรืออุปกรณ์จะทำงานตามคำสั่ง

ที่ได้ตั้งค่าไว้ สามารถออกจากโหมดนี้ได้โดยการออกจากแอพพลิเคชั่นที่

เชื่อมต่อกับ Sphero Bolt อยู่ หรือเลือกที่ชื่อของ Sphero Bolt ที่เชื่อมต่อ

กับแอพพลิเคชั่นอยู่แล้วเลือกคำสั่ง Sleep Robot อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมด

พักการใช้งานและแผงไฟ LED จะดับลง

Charging Mode (โหมดการชาร์จแบตเตอรี่) : อุปกรณ์จะเข้าสู่โหมดนี้

เมื่อถูกวางลงบนแท่นชาร์จแบตเตอรี่ เมื่ออุปกรณ์กำลังชาร์จแบตเตอรี่ที่

แท่นชาร์จจะแสดงไฟสถานะ สีฟ้ากระพริบ และเมื่อแบตเตอรี่เต็มไฟสถานะ

จะเป็น สีฟ้าค้าง โดยใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่ของ Sphero Bolt จนเต็ม

ประมาณ 6 ชั่วโมง

Firmware Update Mode (โหมดอัพเดตอุปกรณ์) : เมื่อเชื่อมต่อกับแอพ

พลิเคชั่นและมีการอัพเดทอุปกรณ์เพิ่มเติม จะมีคำสั่งแจ้งเตือนที่แอพพลิ

เคชั่นและแผงไฟ LED ของ Sphero Bolt จะเป็น ไฟกระพริบสีส้ม

ประมาณ 30 วินาที ในระหว่างที่มีการอัพเดทอุปกรณ์ ควรให้ Sphero

Bolt กับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่ออยู่ใกล้กันจนกว่าการอัพเดทจะเสร็จสิ้น ถ้า

แผงไฟ LED เป็น สีแดงกระพริบช้าๆ หมายถึงการอัพเดทไม่สมบูรณ์ ควร

ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ของ Sphero Bolt ถูกชาร์จจนเต็มหรือไม่ จากนั้น

ให้เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นอีกครั้งเพื่ออัพเดทอุปกรณ์ให้สมบูรณ์

Accidental Disconnect Mode (โหมดขาดการเชื่อมต่อ) : เมื่อบังคับ

Sphere Bolt ไปไกลเกินกว่าระยะการเชื่อมต่อของ Bluetooth หรือการ

เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นมีปัญหา แผงไฟ LED ที่ Sphero Bolt จะเป็น สี

ม่วงค้าง และเข้าโหมดขาดการเชื่อมต่อ ถ้าภายในระยะเวลาประมาณ 5

นาทีอุปกรณ์ไม่ถูกเชื่อมต่ออีกครั้ง จะถูกเปลี่ยนไปเป็นโหมดพักการใช้งาน

โหมดขาดการเชื่อมต่อยังสามารถค้นหาชื่อของอุปกรณ์ในแอพพลิเคชั่น

ผ่านสัญญาณ Bluetooth ได้ตามปกติ

Technical Specifications

ความสูง : 73 มม.

ความกว้าง : 73 มม.

น้ำหนัก : 200 กรัม

วัสดุ : เปลือกใส มีความทนทาน ทนน้ำและป้องกันรอยขีดข่วนได้ดี

(ไม่สามารถถอดออกจากเปลือกได้)

เซ็นเซอร์ : Motor Encoders, Gyroscope, Accelerometer, 8x8 Matrix,

Infrared, Compass, Light Sensor

การเชื่อมต่อ : Bluetooth LE (30 เมตร)

ความเร็วสูงสุด : 2 เมตร/วินาที

การชาร์จ : 2 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับ : ในบ้าน, นอกบ้าน, พื้นแข็ง, พรมต่ำ, ขับผ่านสิ่งสกปรก

น้ำ และ สี

Compatibility

Sphero Edu app : iOS, Android, Amazon Fire OS, macOS,

Windows, & Chrome OS

Sphero Play app : iOS, Android, & Amazon Fire OS

Swift Playgrounds : iOS

ภายในกล่อง

1. Sphero Bolt

2. แท่นวางชาร์จ พร้อมสาย USB

3. มาตรสำหรับ วัดมุม ทิศทางและเวลา

4. สติ๊กเกอร์

5. คู่มือเริ่มต้นใช้งาน

การรับประกัน

1 ปี

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account