Blog : #ยิ่งรู้มาก ยิ่งอยากใช้ "วิธีซ่อนรูป/ วีดีโอ บน iPhone"

#ยิ่งรู้มาก ยิ่งอยากใช้ : วิธีซ่อนรูป/ วีดีโอ บน iPhone

เก็บซ่อนภาพ/ วิดีโอบน iPhone ของคุณได้ง่ายๆ ไม่กี่คลิก ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม ก็สามารถซ่อนได้ทันที โดยรูปภาพ/ วิดีโอที่คุณซ่อนจะถูกล็อกและย้ายไปอยู่ในอัลบั้ม "ซ่อนอยู่" จะเปิดดูได้ก็ต้องมี Face ID, Touch ID หรือรหัสของคุณ เพิ่มความเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น มาดูวิธีใช้กันเลย!

1. เปิดแอปรูปภาพ (Photos) > แตะเลือกรูปภาพ / วิดีโอที่ต้องการซ่อน

1. เปิดแอปรูปภาพ (Photos) > แตะเลือกรูปภาพ / วิดีโอที่ต้องการซ่อน

2. แตะ ... > แตะ ซ่อน (Hide) > ยืนยันว่าต้องการซ่อนรูปภาพ / วิดีโอ

2. แตะ ... > แตะ ซ่อน (Hide) > ยืนยันว่าต้องการซ่อนรูปภาพ / วิดีโอ

3. หากต้องการดูรูปภาพ / วิดีโอ ที่ซ่อน สามารถเปิดแอปรูปภาพ > แตะอัลบั้ม ซ่อนอยู่

3. หากต้องการดูรูปภาพ / วิดีโอ ที่ซ่อน สามารถเปิดแอปรูปภาพ > แตะอัลบั้ม "ซ่อนอยู่" ซึ่งจะปลดล็อกได้โดย Face ID, Touch ID หรือรหัสของคุณ