Blog : #ยิ่งรู้มาก ยิ่งอยากใช้ "เซ็นชื่อแบบมือโปร! ทำได้บน Mac แค่ 1 นาที"

#ยิ่งรู้มาก ยิ่งอยากใช้ : เซ็นชื่อแบบมือโปร! ทำได้บน Mac แค่ 1 นาที

ในเวลาเร่งด่วนหากต้องเซ็นชื่อ หรือเซ็นเอกสารบนไฟล์ PDF สามารถทำได้ง่ายใน 1 นาที แค่มี Mac!

1. เปิดไฟล์ PDF บน Mac ของคุณ > คลิกปุ่มแสดงแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย > คลิกปุ่มลายเซ็น

1. เปิดไฟล์ PDF บน Mac ของคุณ > คลิกปุ่มแสดงแถบเครื่องมือการทำเครื่องหมาย > คลิกปุ่มลายเซ็น

2. สร้างลายเซ็นโดยการใช้แทร็คแพด

2. สร้างลายเซ็นโดยการใช้แทร็คแพด

คลิก แทร็คแพด > คลิกข้อความที่ได้รับแจ้ง เซ็นชื่อของคุณบนแทร็คแพดโดยใช้นิ้วของคุณ > กดปุ่มใดก็ได้ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น (ถ้าไม่ชอบให้คลิก ล้าง แล้วเซ็นใหม่อีกครั้ง)

3. คลิกลายเซ็นที่คุณต้องการเพิ่มไปยังไฟล์ PDF ของคุณ > ลากลายเซ็นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วใช้ขอบจับเพื่อปรับขนาด

3. คลิกลายเซ็นที่คุณต้องการเพิ่มไปยังไฟล์ PDF ของคุณ > ลากลายเซ็นไปยังตำแหน่งที่ต้องการ แล้วใช้ขอบจับเพื่อปรับขนาด