Blog : #ยิ่งรู้มาก ยิ่งอยากใช้ "Mac สรุปให้! ฟีเจอร์ Summarize เอาใจคนขี้เกียจอ่าน"

ยิ่งรู้มากยิ่งอยากใช้ : Mac สรุปให้! ฟีเจอร์ Summarize เอาใจคนขี้เกียจอ่าน

เจอเนื้อหายาวๆ ยิ่งอ่านยิ่งปวดหัว! ยิ่งถ้าต้องจับประเด็นเพื่อสรุปใจความสำคัญของเนื้อหาด้วยล่ะก็ งานนี้มีมึนแน่นอน แต่ถ้าใช้ Mac บอกเลยไม่มีปัญหา เพราะเราสามารถใช้ฟีเจอร์ Summarize ช่วยสรุปใจความสำคัญของ Text หรือ Article ยาวๆ ให้ได้ในไม่กี่วินาที ไม่ต้องโหลดแอป ไม่ต้องอ่านเองสรุปเองให้เสียเวลา!

วิธีเปิดใช้งาน Summarize

1. บน Mac > เมนู Apple > System Settings > Keyboard > Keyboard Shortcuts

2. Services > Text

3. เลื่อนลงมา เลือก Summarize > Done

วิธีสรุปใจความ

1. เปิด Text หรือ Article ที่ต้องการสรุป > คลุมดำเลือกส่วนที่ต้องการ > คลิกขวา > Services > Summarize

2. เมื่อเลือก Summarize แล้ว Mac จะสรุปใจความ Text หรือ Article ให้อัตโนมัติ