Blog : #ยิ่งรู้มาก ยิ่งอยากใช้ "เซฟข้อความไว้ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ กับฟีเจอร์ Text Clippings บน Mac"

#ยิ่งรู้มาก ยิ่งอยากใช้ : เซฟข้อความไว้ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆ กับฟีเจอร์ Text Clippings บน Mac

ทำงานเร็วขึ้น! ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ข้อความเดิมซ้ำๆ หลายครั้ง กับฟีเจอร์ Text Clippings บน Mac โดยเราสามารถคัดเลือกประโยค หรือข้อความที่ต้องใช้บ่อยหรือใช้ซ้ำๆ ออกมาเก็บไว้เป็นไฟล์แยกต่างหาก เวลาจะนำไปใช้ก็สามารถลากไปวางไว้ในแอปพลิเคชัน หรือนำไปวางไว้ในที่ที่ต้องการใช้ข้อความนั้นๆ ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง สะดวกสุดๆ ทำงานเสร็จเร็วขึ้นแน่นอน!

ลากข้อความที่ไฮไลท์ไปวางไว้ที่ใดก็ได้ในหน้า Desktop หรือ Finder ที่เปิดอยู่

ไฮไลท์ข้อความที่ต้องการใช้

ลากข้อความที่ไฮไลท์ไปวางไว้ที่ใดก็ได้ในหน้า Desktop หรือ Finder ที่เปิดอยู่

ข้อความจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ .textclipping อัตโนมัติ

เมื่อต้องการใช้ข้อความ สามารถลากไฟล์ข้อความไปวางไว้ในที่ที่ต้องการได้เลย

เมื่อต้องการใช้ข้อความ สามารถลากไฟล์ข้อความไปวางไว้ในที่ที่ต้องการได้เลย

สามารถลากข้อความไปวางใน Pages, Mail หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้

หากต้องการคัดลอกเฉพาะบางข้อความในไฟล์ก็สามารถไฮไลท์และคัดลอกไปวางที่อื่นได้เลย!

สามารถเปิดดูข้อความในไฟล์ได้โดยคลิกที่ไฟล์แล้วกด Spacebar

หากต้องการคัดลอกเฉพาะบางข้อความในไฟล์ก็สามารถไฮไลท์และคัดลอกไปวางที่อื่นได้เลย!