Blog : #ยิ่งรู้มาก ยิ่งอยากใช้ "ลากและวางคอนเทนต์ระหว่างแอปแบบมือโปร"

ยิ่งรู้มากยิ่งอยากใช้ : ลากและวางคอนเทนต์ระหว่างแอปแบบมือโปร

ทริคดีๆ ที่จะช่วยคุณทำงานบน iPad ได้เร็วและสะดวกขึ้น กับฟีเจอร์ลากแล้ววาง คอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือ รูปภาพจากแอปหนึ่งไปยังอีกแอปหนึ่ง เช่น ลากภาพไอเดียมือเช้าสุดเฮลตี้จากแอปโน้ต ไปยังแอปอีเมลส่งให้เพื่อนได้รวดเร็วไร้รอยต่อ อ่านแล้วเซฟไว้แล้วลองเอาไปใช้ได้เลย!

1. เปิด 2 แอปที่ต้องการใช้งานพร้อมกันใน Split View หรือ Slide Over

2. จากนั้น แตะรูป หรือ เลือกข้อความ แล้วแตะค้างไว้จนกว่าจะยกขึ้น

3. ลากไปแอปอื่นที่ต้องการวาง ขณะที่ลากจะมี + ขึ้นมา สามารถวางได้เลย