Return Policy

การขอคืนสินค้า

เงื่อนไขการขอคืนสินค้า

สาเหตุของการขอคืนสินค้า บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ สินค้าสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์ มี Barcode บริษัท Copperwired
สินค้ามีปัญหาจากการผลิต  
ไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ  
สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อในเว็บ
สินค้าเสื่อมสภาพ  
เปลี่ยนใจ

สาเหตุของการขอคืนสินค้า (1) :

 • สินค้ามีปัญหาจากการผลิต
 • ไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ
 • สินค้าเสื่อมสภาพ

เงื่อนไขการขอคืนสินค้า :

 1. สินค้าสภาพสมบูรณ์
 2. อุปกรณ์ครบ
 3. บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์
 4. มี Barcode บริษัท Copperwired

สาเหตุของการขอคืนสินค้า (2) :

 • สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อในเว็บ
 • เปลี่ยนใจ

เงื่อนไขการขอคืนสินค้า :

 1. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ
 2. สินค้าสภาพสมบูรณ์
 3. อุปกรณ์ครบ
 4. บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์
 5. มี Barcode บริษัท Copperwired

หมายเหตุ

 1. กรณีเปลี่ยนใจสามารถคืนได้เฉพาะการสั่งซื้อช่องทางออนไลน์เมื่อทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งยกเลิกได้กรณีสถานะการสั่งซื้อเป็น Processing และทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียม การคืนที่ 3% ของมูลค่าสินค้า
 2. กรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ สามารถส่งคืนได้ตามการพิจารณาของทางบริษัทและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวน 15% ของมูลค่าสินค้า
 3. กรณีสินค้ามีสภาพไม่สมบูรณ์จากการเปิดแพ็กเกจ หรือเปิดใช้งาน, สั่งซื้อสินค้าผิด หรือใช้งานผิดประเภท อาจมีค่าธรรมเนียม 20 - 95% จากราคาเต็มของสินค้า หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนกรณีสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานต่อได้
 4. กรณีสินค้าไม่มีบรรจุภัณฑ์ไม่รับคืนทุกกรณี

ขั้นตอนการขอคืนสินค้า

 1. กรณีซื้อสินค้าจากสาขาของเรา ท่านสามารถติดต่อสาขาได้โดยตรง หรือ cs@copperwired.co.th
  กรณีซื้อสินค้าจากช่องทางออนไลน์ สามารถส่ง e-mail แจ้งมาทาง ecommerce@copperwired.co.th
  • ระบุปัญหาที่ต้องการคืนสินค้า
  • รูปสินค้าและกล่องสินค้า (รูปถ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการคืนสินค้าที่ชํารุดหรือได้รับความเสียหาย กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า)
  • ใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่ Order
 2. เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงกลับมาที่

  บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201-202 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารประกอบการขอคืนเงิน

 1. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทโอนเงินค่าสินค้าคืน
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบฟอร์มขอคืนเงิน >> Click