• นโยบายการรับประกัน
 • การเคลม/คืนสินค้า
 • คำถามที่พบบ่อย

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. สินค้าแอปเปิ้ล (Apple) สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ http://www.apple.com/legal/warranty
 2. สินค้าทุกแบรนด์ ระยะเวลาการเริ่มรับประกัน อ้างอิงจากตามวันที่สั่งซื้อ ซึงระบุบนใบเสร็จที่ทางบริษัทออกให้ในการเข้ารับประกันกับทางศูนย์บริการ
 3. บริษัทฯ รับประกันสินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง
  * เงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและผู้ผลิตแต่ละราย
 4. สินค้าทุกชิ้น (ยกเว้นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple, Beats และสินค้า Clearance) ที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต สามารถเปลี่ยนแทน ได้ภายใน 10 วันสำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ และ 7 วันสำหรับการซื้อที่ร้านค้าของเรา โดยนับจากวันที่ซื้อสินค้าและสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบพร้อมแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 1. สินค้าที่ทำงานบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้งานไม่ถูกวิธีตามที่ระบุไว้ที่กล่องสินค้า หรือในคู่มือการใช้งาน
 2. สินค้าที่มีสภาพชำรุด ได้แก่ แตก หัก บุบ งอ ยุบ ร้าว หรือมีชิ้นส่วนของสินค้าบางชิ้นขาดหายไป
 3. สินค้าที่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุตก หรือหล่นน้ำ และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
 4. สินค้าที่มีสภาพเกิดจากการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย เช่น มีคราบน้ำ รอยสนิม ตะไคร่น้ำ หรือแผงวงจรมีรอยไหม้
 5. สินค้าที่มีสภาพความเสียหายอันเกิดการจากขนส่งอันเนื่องจากลูกค้าส่งสินค้ามาที่บริษัท
 6. สินค้าที่มีความเสียหายเกิดจากการดัดแปลงใด ๆ หรือ การซ่อมที่กระทำโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ
 7. สินค้าเสื่อมสภาพตามการใช้งาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า วัสดุในการลองฐานตัว สินค้า วัสดุหุ้มสินค้า และอื่น ๆ
 8. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในส่วนของข้อมูลดิจิตอลใดๆ อันเกิดจากการทำงานบกพร่อง หรือการดำเนินการซ่อม ผลิตภัณฑ์ รวมถึงข้อมูลดิจิตอลที่อยู่ภายในตัวสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายกับข้อมูล หรือข้อมูลสูญหาย
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันสินค้าที่ไม่สามารถบ่งชี้ตัวสินค้า หรือสาระสำคัญของตัวสินค้า เช่น สติกเกอร์การรับประกันฉีกขาด หมายเลขเครื่องถูกขีด หรือแก้ไขจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญ
 10. สินค้าที่เกินกำหนดระยะเวลาการรับประกันของทางบริษัทฯ นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้าเป็นระยะเวลา 1ปี (อ้างอิงตามเอกสารใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทออกให้) หากลูกค้ามีความประสงค์จะส่งซ่อมสินค้าที่อยู่นอก เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากลูกค้ายอมรับในค่าใช้จ่าย ลูกค้า จะต้องยืนยันการซ่อมภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากทางบริษัทฯ แจ้งเสนอราคาซ่อม และหากไม่ดำเนินการ ยืนยันซ่อม หรือ ยกเลิกซ่อม บริษัทฯ จะส่งสินค้ากลับคืนตามสภาพที่ลูกค้านำมาส่งซ่อม
 11. ทางบริษัทฯ ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าที่เกิดจากความไม่พอใจ หรือการสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของ ลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ

ช่องทางการเคลมสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งเคลมสินค้า ได้ 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่หนึ่ง

ส่งเคลมสินค้าด้วยตนเองเพียงลูกค้านำสินค้าพร้อมเอกสารใบกำกับภาษี ไปยังร้านในเครือบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) ดังนี้

 1. สินค้าแบรนด์ แอปเปิ้ล (Apple) ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ที่ ศูนย์บริการซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก Apple (Authorised Apple Service Provider) ในเครือบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) 4 สาขา ดังนี้
  • iServe สาขา เสนาเฟสท์
  • iServe สาขา เซ็นทรัลพระราม 3
  • iServe สาขา เซ็นทรัล อุบลราชธานี
  • iServe สาขา มหาชัย
 2. ส่งเคลมได้ที่ร้าน iStudio by copperwired, iBeat by copperwired หรือ Ai_ ดูรายละเอียดร้านค้า

ช่องทางที่สอง

ส่งเคลมทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการแจ้งเคลมผ่านช่องทางนี้ มีดังนี้

 1. กรอกฟอร์มเคลมสินค้า คลิก
 2. CPW ตอบกลับพร้อมส่งเอกสารเคลม
 3. ลูกค้าส่งสินค้าพร้อมเอกสารทาง EMS พร้อมแจ้งเลขพัสดุ

  บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) แผนกเคลม
  เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201-202
  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพฯ 10110

 4. Claim ทำการส่งสินค้าให้ใหม่

การคืนสินค้า

เงื่อนไขการส่งคืน

สาเหตุของการขอคืนสินค้า บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ สินค้าสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ บรรจุภัณฑ์ สภาพสมบูรณ์ มี Barcode บริษัท Copperwired
สินค้ามีปัญหาจากการผลิต
ไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ
สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อในเว็บ
สินค้าเสื่อมสภาพ
เปลี่ยนใจ

สาเหตุการขอคืนสินค้า (1) :

 • สินค้ามีปัญหาจากการผลิต
 • ไม่ตรงกับสเปคที่ระบุไว้บนหน้าเว็บ
 • สินค้าเสื่อมสภาพ

เงื่อนไขการส่งคืน :

 1. สินค้าสภาพสมบูรณ์
 2. อุปกรณ์ครบ
 3. บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์
 4. มี Barcode บริษัท Copperwired

สาเหตุการขอคืนสินค้า (2) :

 • สินค้าไม่ตรงกับที่สั่งซื้อในเว็บ
 • เปลี่ยนใจ

เงื่อนไขการส่งคืน :

 1. บรรจุภัณฑ์ยังไม่ถูกแกะ
 2. สินค้าสภาพสมบูรณ์
 3. อุปกรณ์ครบ
 4. บรรจุภัณฑ์สภาพสมบูรณ์
 5. มี Barcode บริษัท Copperwired

หมายเหตุ

 1. กรณีเปลี่ยนใจการสั่งซื้อเมื่อทําการสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วสามารถแจ้งยกเลิกได้กรณีสถานะการสั่งซื้อเป็น Processing และทางบริษัทขอคิดค่าธรรมเนียม การคืนที่ 3% ของมูลค่าสินค้า
 2. กรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าเรียบร้อยแต่ยังไม่เปิดบรรจุภัณฑ์ สามารถส่งคืนได้ตามการพิจารณาของทางบริษัทและคิดค่าธรรมเนียมเป็นจํานวน 15% ของมูลค่าสินค้า
  *ยกเว้นผลิตภัณฑ์แบรนด์ Apple ไม่สามารถคืนสินค้าในกรณีเปลี่ยนใจเมื่อรับสินค้าแล้วทุกกรณี
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับบุคคลตามข้อมูลชื่อบนในเสร็จเท่านั้น

ขั้นตอนการคืนสินค้า

 1. ส่ง e-mail แจ้งมาทาง cs@copperwired.co.th
  • ระบุปัญหาที่ต้องการคืนสินค้า
  • รูปสินค้าและกล่องสินค้า ( รูปถ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการคืนสินค้าที่ชํารุดหรือได้รับความเสียหาย กรุณาเก็บหลักฐานไว้เพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างกระบวนการคืนสินค้า )
  • ใบเสร็จรับเงินหรือเลขที่ Order
 2. เมื่อได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงินตัวจริงกลับมาที่

  บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน)
  เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201-202 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารประกอบการขอคืนสินค้า

 1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (Receipt)
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัทโอนเงินค่าสินค้าคืน
 3. สำเนาบัตรประชาชนหรือ Passport พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

สมาชิกและคะแนนสะสม

Q : ทำอย่างไรถึงจะสามารถสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าได้

A : ลูกค้าต้องทำการสมัครสมาชิก Copper member ก่อน โดยสามารถสมัครได้ที่ร้านค้าในเครือ คอปเปอร์ ไวร์ด ทุกสาขา ได้แก่ iStudio by copperwired, iBeat by copperwired, Ai_, dotlife, iServe หรือสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์

Q : การสมัครสมาชิก Copper member เสียค่าสมัครหรือไม่

A : ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิก Copper member ได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Q : สมาชิก Copper member มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

A : ทุกๆยอดสั่งซื้อ 25 บาท มีสิทธิได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน โดยคะแนนสะสมที่ได้รับ ทุกๆ 10 คะแนน สามารถใช้แทนเงินสดได้ 1 บาทในการซื้อสินค้าที่ร้านค้าในเครือ คอปเปอร์ ไวร์ด ทุกสาขา นอกจากนี้อาจมี โปรโมชั่นพิเศษที่เรามีให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

Q : สามารถใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดในการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ได้หรือไม่

A : ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดในการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ได้

Q : คะแนนสะสมมีวันหมดอายุหรือไม่

A : คะแนนสะสมที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จะหมดอายุทุกๆ วันที่ 31 ธันวาคม ปีถัดไป

Q : สามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินสดได้หรือไม่

A : คะแนนสะสม Copper member ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

Q : สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้อย่างไร

A : ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมทั้งหมด และคะแนนสะสมที่จะหมดอายุได้ โดย Log in เข้าใช้งานใน ระบบสมาชิก ระบบจะแสดงคะแนนสะสมของลูกค้า

การสั่งซื้อและชำระเงิน

Q : สั่งซื้อสินค้าทางเเว็บไซต์ สามารถรับสินค้าที่ไหนได้บ้าง

A : ลูกค้าสามารถเลือกให้ส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ หรือเลือกรับสินค้าได้ที่ iStudio by copperwired, iBeat by copperwired หรือ Ai_ ทุกสาขา ดูรายละเอียดร้านค้า

Q : เมื่อสั่งซื้อแล้วใช้เวลาจัดส่งสินค้ากี่วัน

A : โดยปกติ เราใช้เวลาส่งสินค้าไม่เกิน 3 วันทำการในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล และไม่เกิน 5 วันทำการ ในพื้นที่ต่างจังหวัด

Q : กรณีได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อต้องทำอย่างไร

A : กรณีลูกค้าสั่งจัดส่งไปยังที่อยู่และได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งมายัง cs@copperwired.co.th เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าให้ หรือกรณีลูกค้าเลือกรับสินค้าที่ iStudio by copperwired, iBeat by copperwired หรือ Ai_ ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยน ณ ร้านค้าได้ทันที

Q : เมื่อสั่งซื้อสินค้าและทำการระบุที่อยู่จัดส่งแล้ว สามารถเปลี่ยนสถานที่จัดส่งภายหลังได้หรือไม่

A : ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่จัดส่งภายหลังได้

Q : สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยชำระเงินปลายทาง

A : ลูกค้าสามารถชำระเงินสดปลายทางกับพนักงานส่งสินค้าได้ กรณียอดซื้อไม่เกิน 50,000 บาท อย่างไร ก็ตามยังไม่สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตกับพนักงานส่งสินค้าได้

Q : สามารถสั่งซื้อสินค้าโดยจัดส่งไปยังต่างประเทศได้หรือไม่

A : การจัดส่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการภายในประเทศไทยเท่านั้น

Q : สั่งซื้อจาก Online ขอ Vat Refund ได้หรือไม่

A : ไม่ได้, ทั้งการจัดส่งที่บ้านและสาขา ไม่สามารถทำ Vat Refund ได้

การรับประกันและเคลมสินค้า

Q : กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถเปลี่ยนได้หรือไม่

A : สินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต สามารถเปลี่ยนแทน ได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยสินค้าต้องมีอุปกรณ์ครบพร้อมแนบใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง

Q : สินค้ามีการรับประกันหรือไม่

A : เรารับประกันสินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต ภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าต้องนำใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง * เงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและผู้ผลิตแต่ละราย

Q : สามารถเคลมสินค้าได้ที่ไหนบ้าง

A : ลูกค้าสามารถส่งเคลมสินค้า ได้ 2 ช่องทางดังนี้

ช่องทางที่หนึ่ง

ส่งเคลมสินค้าด้วยตนเองเพียงลูกค้านำสินค้าพร้อมเอกสารใบกำกับภาษี ไปยังร้านในเครือบริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) ดังนี้

 1. สินค้าแบรนด์ แอปเปิ้ล (Apple) ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ที่ ร้าน iServe ทุกสาขา
 2. ส่งเคลมได้ที่ iStudio by copperwired, iBeat by copperwired หรือ Ai_ ทุกสาขา ดูรายละเอียดร้านค้า

ช่องทางที่สอง

ส่งเคลมทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการแจ้งเคลมผ่านช่องทางนี้ มีดังนี้

 1. กรอกฟอร์มเคลมสินค้า คลิก
 2. CPW ตอบกลับพร้อมส่งเอกสารเคลม
 3. ลูกค้าส่งสินค้าพร้อมเอกสารทาง EMS พร้อมแจ้งเลขพัสดุ

  บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) แผนกเคลม
  เลขที่ 159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้องเลขที่ 201-202
  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพฯ 10110

 4. Claim ทำการส่งสินค้าให้ใหม่

Q : กรณีสินค้ามีปัญหา สามารถคืนสินค้าและขอคืนเงินได้หรือไม่

A : เรารับประกันสินค้าที่เกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติหรือเกิดจากกระบวนการผลิต ภายใน ระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยลูกค้าต้องนำใบกำกับภาษีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาด้วยทุกครั้ง โดย กรณีที่ลูกค้าต้องการขอคืนเงิน จะใช้เวลาดำเนินการนับจากวันที่ได้รับแจ้งไม่เกิน 15 วันทำการ

footer policy slider