• บริการและความช่วยเหลือที่ผ่านการรับรองจาก Apple

 • สิทธิพิเศษในการรับบริการช่วยเหลือด้านเทคนิค¹

 • ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง²

 • บริการด้านแบตเตอรี่³

 • ความคุ้มครองด้านฮาร์ดแวร์

  • AirPods, หูฟัง Beats หรือเฮดโฟน Beats ของคุณ
  • แบตเตอรี่²
  • สายชาร์จที่มาพร้อมกับเครื่อง
  • คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง² โดยแต่ละครั้งมีค่าธรรมเนียมการให้บริการ ฿1,000 บวกภาษีที่ต้องชำระ
 • บริการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์

  • การใช้งาน Siri
  • การเชื่อมต่อ Bluetooth
 • การซ่อมแบบนำเครื่องมาเอง

  นำหูฟังของคุณมาที่ Apple Store หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple³

 • ซื้อเลย

  Aเพิ่ม AppleCare+ เมื่อคุณซื้อหูฟังทางออนไลน์หรือซื้อที่ร้าน

  เพิ่มลงในการซื้อหูฟังของคุณ 
 • ซื้อในภายหลัง

  ซื้อ AppleCare+ ภายใน 60 วัน หลังจากที่ซื้อหูฟังทางออนไลน์ที่ mysupport.apple.com, บน iPhone ที่จับคู่ไว้, ที่ Apple Store หรือทางโทรศัพท์ที่ 1800 019 900.⁴

อุ่นใจได้ด้วย AppleCare+

 • เราเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ช่างเทคนิคของเราผ่านการฝึกอบรมโดย Apple คุณจึงเชื่อใจเราได้ไม่ว่าคุณจะมีอุปกรณ์ Apple ประเภทไหน เราใช้ชิ้นส่วน Apple ของแท้เพื่อให้บริการซ่อมที่ผ่านการรับรองโดย Apple การซ่อมของเรามีการรับประกัน 90 วันหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของการรับประกัน Apple หรือความคุ้มครอง AppleCare+ ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาใดนานกว่า 

เนื้อหาที่ย่อได้

1. อาจมีค่าบริการโทรศัพท์ในท้องถิ่น หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้

2. การให้บริการครอบคลุมเฉพาะ AirPods, หูฟัง Beats หรือเฮดโฟน Beats และอุปกรณ์เสริมเดิมที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น โดยจะคุ้มครอง (i) ความชำรุดเสียหายที่เกิดจากวัสดุหรือการประกอบ (ii) แบตเตอรี่ที่เก็บประจุได้ไม่ถึง 80% ของความจุเดิมที่ระบุไว้ และ (iii) ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุในการหยิบจับแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนทดแทนที่ Apple ใช้ในการซ่อมหรือเปลี่ยนทดแทนอาจมีชิ้นส่วน Apple ของแท้ที่เป็นชิ้นใหม่หรือที่เคยผ่านการใช้งาน ซึ่งได้รับการทดสอบและผ่านข้อกำหนดด้านการทำงานของ Apple โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดในข้อกำหนด

3. ความพร้อมในการให้บริการของแต่ละทางเลือกขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณขอรับบริการและสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของ Apple ความครอบคลุมในการให้บริการอาจมีข้อจำกัดบางประการ

4. อาจจำเป็นต้องมีการยืนยันความถูกต้อง ตรวจสอบ และวินิจฉัยอุปกรณ์ของคุณ

5. จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ และหลักฐานยืนยันการซื้อ

6. จำเป็นต้องเปิดใช้การวินิจฉัยจากระยะไกลและแสดงหลักฐานยืนยันการซื้อ

สิทธิประโยชน์ของ AppleCare+ นั้นแยกต่างหากและเพิ่มเติมจากการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และสิทธิ์ทางกฎหมายที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเขตอำนาจศาลของคุณ การซื้ออุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อแผนดังกล่าว โดย AppleCare+ อยู่ภายใต้การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดอ่านที่ apple.com/th/legal/sales-support/applecare/applecareplus/th/

สำหรับประเทศไทย ความคุ้มครองด้านความเสียหายจากอุบัติเหตุในการหยิบจับที่คุณได้รับจะเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันภัยกลุ่มที่บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อจากบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ สาขาประเทศไทย

["Apple South Asia (Thailand) Limited" แปลเป็น "บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด”]

["New Hampshire Insurance Company" แปลเป็น "บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์"]